Đăng bởi Để lại phản hồi

Các hình thức phạt khi vi phạm an toàn thi công xây dựng

Các hình thức phạt khi vi phạm an toàn thi công xây dựng

Thi công công trình xây dựng là công việc rất nhiều rủi ro và nguy hiểm.Hầu hết những người công nhân tham gia thi công là những người có học vấn thấp. Những công trường quy mô lớn có thể lên đến hàng nghìn lao động làm việc cùng lúc. Do đó để kiểm soát tốt chất lượng thi công và an toàn cho người lao động. Bộ Xây Dựng đã đưa ra những chính sách và hình phạt cụ thể. Các nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư công trình bắt buộc phải tuân theo.

Sau đây là một số hình thức phạt vi phạm an toàn thi công xây dựng. 

Hình thức xử phạt chủ đầu tư vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  1. Phạt tiền:

a) Phạt từ 5.000.000 – 6.000.000 đồng đối với chủ đầu tư không mua bảo hiểm công trình theo quy định;

b) Phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với chủ đầu tư không báo cáo kịp thời theo quy định khi xảy ra sự cố công trình;

c) Phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi: vi phạm các quy định về nghiệm thu kỹ thuật; vi phạm các quy định về nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sửdụng;

tai-nan-lao-dong
Công trình làm việc không có che chắn và đồ bảo hộ

d) Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi: ép tiến độ gây ảnh hưởng chất lượng công trình; thực hiện chậm tiến độ so với quyết định đầu tư được phê duyệt;

đ) Phạt từ 20.000.000 – 70.000.000 đồng đối với chủ đầu tư tổ chức xây dựng bộ phận công trình, công trình có một trong các hành vi: sử dụng sai quy chuẩn xây dựng; sai tiêu chuẩn xây dựng hoặc không thực hiện giám sát thi công xây dựng theo quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình hoặc gây sự cố công trình.

  1. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư vi phạm cònbị buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Hình thức xử phạt nhà thầu xây dựng vi phạm các quy định về an toàn xây dựng

  1. Phạt tiền:

a) Phạt từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng đối với nhà thầu xây dựng có một trong các hành vi: thực hiện không đúng quy trình, quy phạm xây dựng gây lún, rạn nứt các công trình lân cận;

b) Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với nhà thầu xây dựng có hành vi không trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động trong công trường xây dựng;

tai-nan-lao-dong
Công nhân làm việc trên cao không có dây đai bảo hộ

c) Phạt từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng đối với nhà thầu xây dựng có một trong các hành vi: không có biển báo công trường theo quy định; không có biển báo an toàn; không đáp ứng tiêu chuẩn giàn giáo; không có lưới bao che giàn giáo, lưới an toàn hứng đỡ vật rơi; không có hàng rào bảo vệ an toàn;

tai-nan-lao-dong
Tai nạn lao động do sập giàn giáo

d) Phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với nhà thầu xây dựng không mua các loại bảo hiểm theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này,nhà thầu xây dựng vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp sau:

a) Buộc bồi thường thiệt hại đối vớivi phạm các quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng các quy định về an toàn xây dựng.

Trả lời